Ploty

Pôsobivé kovové oplotenie dáva možnosť vyniknúť architektúre domu, je vzdušné,
človek môže naplno vnímať atmosféru zelene a má dlhodobú trvácnosť. Moderná brána mal by vzbudiť zaslúženú pozornosť a byť vždy originálny.